تبلیغات
ریاضیات پویا - تلخ و شیرین های ریاضیات
ریاضیات پویا

ریاضیات در اینترنت

آرشیو موضوعی

آرشیو

دوستان من

آمار وبلاگ

تلخ و شیرین های ریاضیات

انسان اولیه نسبت به اعداد بیگانه بود و شمارش اشیا» اطراف خود را به حسب غریزه یعنی همانطور که مثلا مرغ خانگی تعداد جوجه هایش را می داند انجام می داد.اما بزودی مجبور شد وسیله شمارش دقیقتری بوجود آورد.لذا، به کمک انگشتان دست دستگاه شمارشی پدید آورد که مبنای آن 60 بود.این دستگاه شمارش که بسیار پیچیده می باشد قدیمی ترین دستگاه شمارشی است که آثاری از آن در کهن ترین مدارک موجود یعنی نوشته های سومری، حدود هزار سال قبل از میلاد مسیح در جنوب بین النهرین مشاهده می شود.در این موقع مصریها نیز در سواحل سفلای رود نیل تمدنی درخشان پدید آورده بودند.طغیان رود نیل هر سال حدود و ثغور زمینهای زراعتی این قوم را محو می کرد.احتیاج به تقسیم مجدد این اراضی موجب رهبری آنها به اولین احکام ساده هندسی گردید.

همچنین مبادلات تجارتی و تعیین مقدار باج و خراج سالیانه آنها را وادار به توسعه علم حساب نمود این اطلاعات همگی از روی پاپیروسها و الواحی است که در نتیجه حفاریها بدست آمده و به خط هیروگلیفی می باشد.قدیمی ترین آنها که مربوط به 1800 سال قبل از میلاد است شامل چند رساله درباره علم حساب و مسائل حساب مقدماتی می باشد، از آن جمله رساله پاپیروس آهس است که درسال 1868 توسط ایسنلر مصرشناس مشهور ترجمه شد.سایر تمدنهای شرقی نظیر چینی و هندی در ترویج دانش نقش موثری نداشته اند و جز برخی نتایج پراکنده که در زیر فشار مفاهیم ماورا»الطبیعه خرد شده است چیزی از آنان در دست نیست.هزار سال پس از نابودی فرهنگ قدیم مصر و محو تمدن آشور، یونانیان از روی مقدمات پراکنده و بی شکل آنها علمی پدید آوردند که در واقع به عالیترین وجه مرتب و منظم گردیده و عقل و منطق را کاملا اقناع می نمود.
نخستین دانشمند معروف یونانی طالس ملطلی (639548ق.م) است که در پیدایش علوم نقش مهمی بعهده داشته و می توان وی را موجد علوم فیزیک، نجوم و هندسه دانست.در اوایل قرن ششم ق.م.فیثاغورث (572500 قبل از میلاد) از اهالی ساموس یونان کم کم ریاضیات را بر پایه و اساسی قرار داد و به ایجاد مکتب فلسفی خویش همت گماشت.فیثاغورثیان عدد را بخاطر هم آهنگی و نظمی که دارد اساس ومبدا همه چیز می پنداشتند و بر این عقیده بودند که تمام مفاهیم را به کمک آن می توان بیان نمود.پس از فیثاغورث باید از زنون فیلسوف و ریاضیدان یونانی که در 490ق.م در ایلیا متولد شده است نام ببریم.
در اوایل نیمه دوم قرن پنجم بقراط از اهالی کیوس فضاهایی متفرق آن زمان را گردآوری کرد و در حقیقت همین قضایا است که مبانی هندسه جدید ما را تشکیل می دهند.در قرن چهارم قبل از میلاد افلاطون در باغ آکادموس در آتن مکتبی ایجاد کرد که نه قرن بعداز او نیز همچنان برپا ماند.وی ریاضیات مخصوصا هندسه را بسیار عزیز می داشت، تا جائی که بر سردر مکتب خود این جمله را حک کرده بود: «هرکس هندسه نمی داند به اینجا قدم نگذارد.»این فیلسوف بزرگ به تکمیل منطق که رکن اساسی ریاضیات است همت گماشت.در این احوال اسکندر کشورها را یکی پس از دیگری فتح می کرد و هرجا را که بر روی آن انگشت می نهاد مرکزی از برای پیشرفت تمدن یونانی می شد.پس از مرگ این فاتح مقتدر در 323ق.م و تقسیم امپراطوری عظیم او، مصر بدست بطلیموس افتاد و امپراطوری بطالسه را تشکیل داد.بطالسه که اسکندریه را به پایتختی برگزیده بودند تمام دانشمندان را بدانجا پذیرفتند و همین دانشمندان در صدد ایجادکتابخانه بزرگی در این شهر ساحلی برآمدند و به توسعه و تکمیل آن همت گماشتند.
اکنون به زمانی رسیده ایم که بایستی آنرا عصر طلائی ریاضیات یونان نامید.اهمیت فوق العاده این دوره به سبب ظهور سه عالم بزرگ ریاضی یعنی اقلیدس، ارشمیدس و آپولونیوس است که هم در دوران خود و هم برای قرون بعد از خویش شهرتی عالمگیر کسب نمودند.در قرن دوم ق.م نام تنها ریاضیدانی که بیش از همه تجلی داشت ابرخس یا هیپارک بود.این ریاضیدان و منجم بزرگ که بین سالهای 161تا 126ق.م در رودس متولد شد مثلثات را اختراع کرد.هیپارک نخستین کسی بود که تقسیم بندی معمولی بابلی ها را برای پیرامون دایره پذیرفت.به این معنی که دایره را به 360 درجه و درجه را به 60 دقیقه و دقیقه را نیز به 60 قسمت برابر تقسیم نمود و جدولی تابع شعاع دایره بدست آورد که وترهای بعضی از قوسها را می داد و این قدیمی ترین جدول مثلثاتی است که تاکنون شناخته شده است.در سال 47ق.م ژول سزار نیروی دریایی مصررا آتش زدو در کتابخانه بزرگ اسکندریه نیز حریق بزرگی ایجاد شد که قسمت اعظم آنرا نابود ساخت.در این دوره کوتاه از کشفیات جدید خبری نبود و دانشمندان متوسطی نظیر بطلیموس، منلائوس و باپوس نیز که ظهور کردند تنها به تعلیم و انتشار آثار قدما اکتفا نمودند.بطلیموس که به احتمال قوی با امپراطوران بطالسه هیچگونه ارتباطی ندارددر تعقیب افکار هیپارک کوشش بسیار کرد.کتاب مشهور او به نام اصلی«ترکیب ریاضی» شامل یک دستگاه هیات بیان حرکت دورانی اجسام سماوی و یکدوره کامل مثلثات کروی و مستقیم الخط و توضیح و محاسبه نمودهای حرکت بومی است.این کتاب را درسال 827 از یونانی به عربی ترجمه کردند ونام آنرا مجسطی یعنی «بسیار بزرگ» نهادند و از آن پس به همین نام باقی ماند.منلائوس که در اواخر قرن اول میلادی در اسکندریه می زیست به امر امپراطور دومی سین کتابی تالیف کرد که قضیه معروف منلائوس درباره چهارضلعی محاطی در آن ذکر شده است.در این احوال هندوستان به منزله یک مرکز جدید روشنفکری توسعه می یافت و چنین به نظر می رسید که علم بدانجا فرار کرده و یا به عبارت بهتر فقط آنجا را مقام خود ساخته است.زیرا سابق براین در زمان یونانی ها نیز در آنجا وجود داشته است.علوم هندی بیش از علوم تمام ممالک دیگر در خدمت مذهب بود وشامل بعضی مقدمات علم طب یعنی همانقدر که برای ساختن مشروبات مقدس کفایت می کردو مختصری از علوم نجوم یعنی درست همان اندازه که برای تشکیل تقاویم مذهبی مورد نیاز است و اندکی هندسه، مرکب از بعضی طرق عملی که برای ساختن مسجد و محراب لازم است بیش نبود.در نخستین قرون تاریخ چهار ریاضی دان مشهور در این کشور وجود داشت که عبارت بودند از:آپاستامبا(قرن پنجم)، آریاب هاتا (قرن ششم)، براهماگوپتا (قرن هفتم) و بهاسکارا (قرن نهم) که در کتب ایشان بخصوص قواعد تناسب ساده و ربح مرکب مشاهده می شود.محاسبات در این کتابها جنبه شاعرانه داشت و حتی نام علم حساب را «لیلاواتی» گذارده بودندکه معنی دلبری و افسونگری دارد! با شروع قرن دهم پیشرفت کشفیات ریاضی در هندوستان نیز متوقف گردید و مشعل فروزان علم بدست اعراب مسلمان افتاد.در سال 622م که حضرت محمد(ص) از مکه هجرت فرمود در واقع آغاز شگفتی تمدن اسلام بود.اعراب که جنبش شدید خود را از سده هفتم آغاز کرده بودند پس از رحلت پیغمبر اسلام در 632 به توسعه سرزمینهای خود پرداختند و بزودی تمام ممالک آفریقائی ساحل مدیترانه را متصرف شدند و این توسعه طلبی ایشان را در اروپا تا اسپانیاو در آسیاتا هندوستان کشانید و در نتیجه تماس با کشورهای مغلوب که مردم آنها غالبا دارای تمدن عالی بودند ذوق شدیدی به آموختن در ایشان بوجود آمد.لذا با سهولت و چالاکی فرهنگ ممالک دست نشانده را پذیرفتند.در زمان مامون خلیفه عباسی تمدن اسلام بحد اعتلای خود رسید بطوری که از اواسط قرن هشتم تا اواخر قرن یازدهم زبان عربی علمی بین المللی گردید.از ریاضی دانان بزرگ اسلامی یکی خوارزمی می باشد که در سال 820 به هنگام خلافت مامون در بغدادکتاب مشهورالجبر و المقابله را نگاشت.وی در این کتاب بدون آنکه از حروف و علامات استفاده کند، حل معادله درجه اول را به دو طریقی که ما امروزه جمع جبری جمل و نقل آنها از یکطرف بطرف دیگر می نامیم، انجام داده است.دیگر ابوالوفا (938 998) است که جداول مثلثاتی ذیقیمتی پدید آورده و بالاخره محمدبن هیثم(965 1039) معروف به الحسن را باید نام بردکه صاحب تالیفات بسیاری در ریاضیات و نجوم است.

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محمود مقصودی

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • به نظر شما در میان علوم پایه ، کدام گزینه بیشترین نقش را در زندگی انسان داراست؟